WATERBRONNEN & BRANDBLUSBRONNEN

 

Waterbronnen

Met een waterbron kunt u voordelig water uit de grond halen. Een m3 water (1.000 liter) uit de kraan kost tegenwoordig al gauw € 2,- maar uit een waterbron € 0,25 tot € 0,50 afhankelijk van hoeveel water u gebruikt. Met een waterbron heeft u vaak ook (veel) meer water tot uw beschikking dan uit de kraan. Uit een waterbron kunt u makkelijk 5 tot 20m3 per uur oppompen, terwijl de waterleiding vaak maar 2m3 per uur geeft. Waterbronnen worden ook wel genoemd: waterputten, pulsen, boring, put, etc.

Brandblusbronnen

Een brandblusbron is eigenlijk niet veel meer dan een grote waterbron. Brandblusbronnen worden vaak voorgeschreven op industrieterreinen of in afgelegen gebieden. Met een brandblusbron kan worden voorkomen dat de brandweer duur leidingwater moet gebruiken of te weinig water heeft. Brandblusbronnen kunnen door Albreco aangelegd met 30 – 60 – 90 of 120m3 per uur!  Brandblusbronnen ook wel: brandputten, brandweerputten, blusbronnen, bluswaterbronnen, etc.

Certificering

Albreco is VCA, ISO en BRL2100 gecertificeerd. Daarnaast is Albreco officieel erkend door de overheid om grondboringen te mogen uitvoeren tot wel 500 meter diepte! Klik hier voor onze certificaten en erkenningen.

 

Ontwerp van waterbronnen & brandblusbronnen

Waterbronnen en brandblusbronnen moeten lang kunnen meegaan en altijd water geven als u dat wilt. Om die reden worden alle waterbronnen door ons vooraf zorgvuldig ontworpen en berekend. We kijken daarbij zorgvuldig naar:

 1. Verbodsgebieden voor grondboringen (waterwingebied),
 2. De hoeveel liter grondwater die u wilt per uur wil gaan oppompen,
 3. Hoe lang u aan een stuk wilt kunnen oppompen,
 4. De bodemopbouw,
 5. De meest geschikte waterlaag,
 6. De pomp die u wilt gaan gebruiken,
 7. Eventueel te verwachten stoffen in het grondwater (zoals zout, ijzer, kalk),
 8. Wat voor soort pomp u wilt gaan gebruiken (bovengronds of ondergronds),
 9. Hoe u de waterbron afgewerkt wilt hebben (in een put of boven de grond).

Met deze ontwerp uitgangspunten berekenen we wat voor bron voor u de beste oplossing is. Onze offertes zijn gebaseerd op bovenstaande ontwerp uitgangspunten.

 

Uitvoering

Voordat we komen boren komen we op lokatie kijken waar de waterbron precies geboord moet worden en of dit ook echt mogelijk is. Normaal graven we een spoelgat, maar als er weinig ruimte is of als er geen rommel gemaakt mag worden, kunnen we een spoelbak meenemen die we op straat kunnen zetten. Met een spoelbak wordt de overlast voor u tot een minimum beperkt.

Tijdens de boring kijkt de boormeester zorgvuldig of de bodemopbouw en waterlaag ook op de diepte zit die we vooraf hadden ingeschat. Doordat de bodemopbouw een grillig verloop kan hebben, zou dit namelijk anders kunnen zijn dan we vooraf hadden ingeschat. De boormeester kan ter plaatse besluiten om de waterbron dieper of ondieper te plaatsen.

foto 18 boren waterbron voor bloembollen  AlbrecoNoordwijk-30-2

 

Schoonpompen

Nadat de waterbron is geplaatst, wordt deze minimaal een uur lang grondig schoongepompt. Hiermee wordt het vuil wat tijdens het boren in het boorgat is gekomen verwijderd.

Voor extra lange levensduur adviseren wij u echter om de waterbron te laten “ontwikkelen”. Hierbij wordt de waterbron, afhankelijk van de gevraagde wateropbrengst, nog eens een hele dag lang extra grondig schoongepompt volgens een speciaal protocol. Als u ons hiervoor opdracht heeft gegeven dan krijgt u 5 jaar extra garantie (dus 10 jaar in plaats van 5 jaar)

Desgewenst kunnen we na het schoonpompen ook met teststrips de waterkwaliteit vaststellen om bijvoorbeeld de pH, kalk, ijzer, nitraat, chloride en, kh hardheid te meten. Omdat deze metingen met teststrips worden gedaan, zijn de gemeten waarden altijd indicatief, voor de exacte waarden moet er een analyse in een laboratorium worden gedaan.

Van een goed ontworpen en aangelegde waterbron moet u jarenlang plezier kunnen hebben. Daarom geven wij u standaard 5 jaar garantie op de wateropbrengst!

 

Oplevering en documenten

Na het plaatsen van de waterbron ruimen we onze rommel weer netjes op. Als dit in de offerte is afgesproken, dan nemen we ook het overgebleven boorslib mee, anders laten we naast de boring liggen.

Na betaling ontvangt u van ons de volgende opleverdocumenten:

 • Revisietekening
 • Schoonpompgegevens
 • Kwaliteit gegevens (indien uitgevoerd)
 • Garantiecertificaat (*)