Albreco is BRL 6000-21 gecertificeerd!

Om bronsystemen en warmtepompen te MOGEN installeren, moet je als bedrijf officieel (verplicht) erkend zijn door de overheid. Voor zowel het ontwerpen als aanleggen van bronsystemen moet men beschikken over een zgn “BRL11000-erkenning”. Hiernaast is nog een zgn “BRL2100” erkenning nodig om de diepe boringen te mogen uitvoeren. Voor het ontwerpen en installeren van warmtepompen moet men beschikken over een zgn “BRL6000-21” erkenning.

Om al deze erkenningen te kunnen krijgen moet een bedrijf eerst gecertificeerd worden door een certificerende instelling. Het doel van al deze verplichte certificeringen en erkenningen is dat de overheid wil bewerkstelligen dat alleen nog gekwalificeerde bedrijven aan aardwarmtesystemen mogen werken en dat de aangelegde systemen ook daadwerkelijk duurzaam worden ontworpen en aangelegd. Het werken aan een bronsysteem of warmtepomp zonder dat men erkend is, is sinds 1 oktober 2014 overigens bij wet verboden en strafbaar gesteld. Ook het opdracht geven aan een niet erkend bedrijf is officieel strafbaar.

Sinds 2010 is Albreco BRL2100 erkend en sinds 2014 ook BRL11000 erkend. Met enige trots kunnen wij nu melden dat wij sinds november 2015 ook BRL 6000-21 erkend zijn. Met deze laatste erkenning heeft Albreco bewezen te beschikken over voldoende kennis en ervaring om een compleet aardwarmtesysteem te kunnen aanleggen, van ontwerp en aanleg van het bronsysteem tot en met het plaatsen van een warmtepomp.