Albreco BRL11000 gecertificeerd!

Als één van de eerste bedrijven in Nederland is Albreco vanaf 14 november 2014 naast de reeds eerder behaalde certificaten voor ISO9001, VCA en BRL2100, nu ook gecertificeerd voor de BRL11000! Certifcaat BR11000

Ook door de overheid zijn we nu officieel BRL11000 erkend. Erkenning BRL11000

Met deze erkenning is volgens onze certificeerder Alfa Buerau voor Certificering BV aangetoond dat:

“het gerechtvaardige vertrouwen bestaat dat de door certificaathouder Albreco BV verichtte werkzaamheden, bestaande uit het gehele proces van Ontwerp, Detailengineering en Realisatie van gesloten bodemenergiesystemen, vanaf de ontwerpfase tot en met de realisatiefase, bij voortduring voldoet aan de in het procescertificaat vastgelegde processpecificaties”.

De behaalde certificering is naar onze mening de bevestiging van ons voortdurende streven naar een hoogwaardig kwaliteit eindproduct voor onze opdrachtgevers.