Albreco klaar voor BRL11000

Albreco BV uit Katwijk als eerste klaar voor BRL11000

Op de allereerste examendata hebben medewerkers van Albreco met goed gevolg 3 examens afgelegd welke in het kader van de BRL11000 vanaf 1 oktober 2014 verplicht worden gesteld door de overheid.

Dit bewijst maar weer het kennisnivo van Albreco; terwijl alle andere (grote) grondboorbedrijven en Certificerende Instellingen nog slechts aan het denken zijn hoe ze bodemenergiesystemen conform de BRL11000 moeten gaan aanpakken, heeft Albreco de benodigde kennis al in huis.

– 23 september 2013: Diploma Basiscursus Vakmanschap Bodemenergie gehaald

– 23 september 2013: Diploma Ontwerp & Realisatie Gesloten Systemen gehaald

– 25 november 2013: Diploma Ontwerp & Realisatie Open Systemen behaald

Bovengenoemde diploma’s zijn verplicht om te kunnen certificeren conform de BRL11000. Deze certificering is dan weer de basis om door de overheid erkend te worden voor het ontwerp en de realisatie van open- en gesloten bodemenergiesystemen.

Albreco is sinds november 2013 klaar voor de BRL11000,

nu alleen de certificeerders nog!

(het gaat waarschijnlijk nog tot april/mei 2014 duren totdat zij klaar zijn)

Op dit moment is Albreco al gecertificeerd volgens:

ISO9001

VCA

BRL2100