BODEMENERGIESYSTEMEN – voor professionals

 

Albreco, professionele partner voor gesloten bronsystemen van 3 – 300kW

Albreco is ISO9001, VCA, BRL2100, BRL6000-21 en BRL11000 gecertificeerd en erkend door de overheid voor het aanleggen van gesloten bronsystemen.

Met meer dan 1.500 aangelegde gesloten bronsystemen is Albreco DE specialist in gesloten bronsystemen. Ruime ervaring van kleine tot grote gesloten bronsystemen, van 3 tot 300kW! Albreco biedt verschillende soorten gesloten bronsystemen aan, klik hier voor alle mogelijkheden.

Ontwerp, detailengineering en uitvoering zijn bij Albreco volledig in eigen beheer. Alle systemen zijn inclusief EED berekeningen, drukverliesberekeningen en een uitgebreide set opleverdocumenten. Zonodig verzorgt Albreco ook de meldings- en vergunningsprocedures richting de overheid.

Albreco werkt met compacte kleine grondboormachines met grote prestaties. Uitstekend geschikt voor kleine ruimtes en/of inpandige boringen, maar ook voor grote bouwerijen omdat er minder ruimte nodig is. Gesloten bronsystemen tot wel 200 meter diep!

Albreco geeft standaard 2 jaar volledige garantie en 25 jaar warmtegarantie (mits door ons zelf ontworpen en aangelegd).

Een groot voordeel van onze kleine grondboormachines is dat ze 10 tot 50x minder minder CO2 uitstoten!

foto 2b machine supercompact         IMG_0130

Gesloten bodemenergiesystemen van Albreco zijn duurzaam, milieuvriendelijk, veilig, bedrijfszeker en zijn op termijn veel voordeliger. Een gesloten bodemenergiesysteem van Albreco is dus een duurzame investering met het oog op de toekomst!

 

1. Offertes voor gesloten bodemenergiesystemen

In onze offertes worden duidelijk alle uitgangspunten voor de offerte vastgelegd, bijvoorbeeld het adres,  de energievraag, het gevraagde bronvermogen, het leidingwerk, de vorstbescherming, etc, etc.

Bij grotere projecten, of als alle uitgangspunten nog niet helemaal bekend zijn, is het ook mogelijk om alleen een offerte te maken voor het ontwerp van een gesloten bodemenergiesysteem. Op basis van het definitieve ontwerp kan dan in een later stadium een offerte worden gemaakt voor de aanleg van het gesloten bronsysteem.

 

2. Ontwerp van gesloten bodemenergiesystemen 

Albreco ontwerpt haar bodemenergiesystemen minimaal conform de door de overheid ontwikkelde norm SIKB-BRL 11000. Hiermee krijgt u een bodemenergiesysteem met een gegarandeerd rendement.

In het ontwerp worden de volgende zaken verwerkt: bodemopbouw, kabels en leidingen, gewenste brontemperaturen, gevraagde vermogens, jaarlijkse draaiuren, mate van bivalentie, beschikbare ruimte, EED berekening,  drukverliesberekening en een concept boorplan.

Alle berekeningen inclusief het boorplan worden ter goedkeuring aangeboden aan de opdrachtgever en/of adviseur. Desgewenst kan Albreco daarna de wettelijke melding of vergunningsaanvraag doen, zonodig inclusief interferentieberekening en SPF verklaring.

 

3. Realisatie – Uitvoering

Voorafgaand aan de uitvoering vindt afstemming plaats met alle belanghebbenden op de bouwplaats, inclusief het opstellen van een werkplan en werkplanning. Zaken zoals benodigde werkruimte en werkwater, opslagplaats van materiaal en materieel, boorplan, leidingdieptes, etc worden afgestemd met de opdrachtgever en andere belanghebbende partijen op de locatie.

De grondboringen worden conform onze certificering uitgevoerd met onze uniek kleine grondboormachines. De bodemwarmtewisselaars worden aangebracht en de boor- en spoelgaten worden weer netjes afgedicht. Indien spoelgaten niet gewenst zijn, kan er ook met een spoelbak worden geboord en kan zonodig het overtollige boorslib door ons worden afgevoerd.

Nadat het leidingwerk is aangelegd, schoongespoeld en op druk gezet, wordt de vorstbescherming aangebracht (monopropyleenglycol).

Foto 5 vertikale wisselaar inbrengen    foto 14a Voorschoten put

 

4. Oplevering & revisiegegevens

Nadat de boringen zijn uitgevoerd en het leidingwerk is aangelegd, worden de revisiebescheiden klaargemaakt. EED-rapport, drukverliesberekening, revisietekening, opleverprotocollen en de garantie en eventueel SPF-verklaring worden in 1 boekwerk bijeengebracht en aangeleverd bij de klant. Desgewenst kunnen alle revisiegegevens ook digitaal worden aangeleverd.