GESLOTEN BRONSYSTEMEN VOOR WARMTEPOMPEN

 

Bij Albreco ontwerpen en realiseren we 2 soorten gesloten bronsystemen, vertikaal of horizontaal.

1. VERTIKAAL,
Bij een vertikaal gesloten bronsysteem maken we met een grondboormachine 1 of meerder gaten in de aarde geboord (tot een diepte van soms wel 200 meter). Vervolgens worden in ieder boorgat 2 HDPE slangen (van 32 of 40mm) ingebracht. Omdat de HDPE slangen af fabriek al via een U-lus met elkaar verbonden zijn, kan hier een vloeistof doorheen stromen die de warmte uit de aarde “ophaalt”.
De HDPEslangen in het boorgat worden een bodemlus, sonde, aardsonde of VBWW genoemd. (VBWW = Vertikale Bodem Warmte Wisselaar). Als uit EED-berekeningen blijkt dat uit 1 bodemlus niet voldoende is, dan brengen we meer bodemlussen aan. De verschillende bodemlussen worden door ons parallel aan elkaar gekoppeld, zodat uit iedere bodemlus evenveel energie kan worden gehaald.
Het koppelen van de bodemlussen gebeurd met een ondergrondse verdeler of met een verdelerput, zodat er maar 2 leidingen het gebouw inkomen, een aanvoerleiding en een retourleiding. Ook is het mogelijk om een verdeler binnen te maken. Op deze manier kunnen we altijd de prestaties van iedere bodemlus monitoren en meten.

2. HORIZONTAAL,
Bij een horizontaal gesloten bronsysteem worden met een graafmachine sleuven in de aarde gegraven, circa 2 meter uit elkaar en tot een diepte van maximaal 3 meter of anders tot minimaal een halve meter in het grondwater. In tegenstelling tot een vertikale bodemlus is hier een relatief groot grondoppervlak voor nodig, meestal is dat minimaal 500m2.
In de sleuf wordt vervolgens een HDPE slang aangebracht. Vooraf berekenen we eerst hoeveel meter sleuf en slang nodig zijn. Uiteindelijk komen er weer 2 leiding het gebouw in, de aanvoerleiding en de retourleiding.
Van beide typen bronsystemen kennen we bij Albreco de toepassingsmogelijkheden en de voor- en nadelen.In bijna alle gevallen kunnen wij U dus een geschikt bronsysteem voor een warmtepomp aanbieden.

Vertikale aardwarmtesondes van Albreco, van 50 tot 200 meter diep, verwarmen in de winter, koelen in de zomer, met 25 jaar garantie een slimme investering!
VERTIKALE BODEMLUSSEN van Albreco. Van 50 tot 200 meter diep, verwarmen in de winter, koelen in de zomer. Met de speciale “Turbo-bodemlus” extra hoge rendementen! Met 25 jaar garantie een slimme investering! Bel voor meer info Albreco: 071-30.31.560

 

Horizontale bodemwarmtewisselaar, geen boringen (en vergunningen) nodig, minimaal 500m2 ruimte nodig van 1 tot 3 meter diep, verwarmen in de winter en koelen in de zomer, met Turbo-buis van Albreco een extra hoog rendement!
HORIZONTALE WARMTEWISSELAAR, geen boringen  nodig, minimaal 500m2 ruimte nodig, maximaal 3 meter diep, verwarmen in de winter en koelen in de zomer. Met de speciale “Turbo-wisselaar” van Albreco een extra hoog rendement! Bel voor meer info: 071-30.31.560

 

 

 

 

Voor uitgebreide informatie kijk ook eens op: http://www.warmtepomp-info.nl/bron/