Gesloten WKO systeem 400% voordeliger dan een open WKO syteem!

Open WKO systeem 400% duurder dan een gesloten bronsysteem.

Van een klant kregen wij de vraag voorgelegd of Albreco eens wilde kijken of een gesloten bodemenergiesysteem als alternatief zou kunnen dienen voor een open WKO systeem. Onze klant (een middelgroot installatiebedrijf) had namelijk slechte ervaringen met open WKO systemen omdat er veel storingen optreden in de open bronnen (verstoppingen, ijzer neerslag, etc), de regeltechniek en de energiebalans van de open bronnen. Hierdoor neemt de faalkans substantieel toe en de bedrijfszekerheid behoorlijk af. Ook de operationele kosten nemen hierdoor substantieel toe en het klantvertrouwen neemt enorm af. Reden voor de klant om Albreco voor een bestaand project een gesloten bronsysteem te laten ontwerpen.

Uitgangspunten open WKO systeem

Voor het kantoorpand waar het om ging waren door de adviseur destijds de volgende uitgangspunten opgesteld:

 • Verwarmingsvermogen: 150kW
 • Uren verwarmen per jaar: 1.250
 • Koelvermogen: 200kW
 • Uren koelen per jaar: 1.000

Er is destijds (door de adviseur) voor een doublet met recirculatie gekozen. Ten behoeve van koude levering in de zomer was een debiet berekend van 40m3 per uur; voor warmtelevering moest het bronsysteem 20m3 per uur kunnen leveren.

De kosten van het complete WKO systeem bedroegen inclusief bronnen, bronpompen, putbehuizing, meet- en regeltechniek destijds circa € 90.000,- excl BTW. In deze kosten zaten nog niet de kosten voor de warmtepomp en de TSA. Voor (alleen) het bronsysteem is een onderhoudscontract afgesloten van € 3.500,- per jaar (exclusief periodieke meet- en registratiekosten).

Met een verwachtte levensduur van 20 jaar bedragen de jaarlijkse exploitatiekosten voor het open WKO systeem dus € 8.000,- per jaar (excl rente)

Ontwerp gesloten bronsysteem door Albreco

Met de uitgangspunten van het open WKO systeem als basis, is door Albreco een ontwerp gemaakt voor een gesloten bodemenergiesysteem. Uitgangspunten hierbij waren:

 • Verwarmingsvermogen: 150kW
 • Uren verwarmen per jaar: 1.250
 • Koelvermogen: 200kW
 • Uren koelen per jaar: 1.000
 • minimale brontemperatuur: 0 graden Celsius
 • maximale brontemperatuur: 30 graden Celsius
 • Beschikbare ruimte: 30m1 x 30m1

Met deze uitgangspunten heeft Albreco een ontwerp gemaakt met 25 gesloten bodemwarmtewisselaars, geplaatst op een onderlinge afstand van 7 meter. Als warmtewisselaar is gekozen voor de zogenaamde Turbo-sonde, een buis met inwendige groeven voor betere warmte overdracht.

De kosten voor het complete gesloten bronsysteem zijn, inclusief horizontaal leidingwerk tot in de technische ruimte, een vorstbescherming van -13 en een meet- en registratiesysteem, door Albreco begroot op € 70.000,-. Voor het gesloten bronsysteem is een onderhoudscontract nodig van € 200,- (exclusief periodieke meet- en registratiekosten)..

Met een verwachtte levensduur van MINIMAAL 50 jaar, zijn de jaarlijkse exploitatiekosten van het gesloten bronsysteem door Albreco berekend op slechts € 1.600,- per jaar ofwel 1/5 van de jaarlijkse kosten van het open WKO systeem.

Conclusie: het open WKO systeem is 400% duurder dan een vergelijkbaar gesloten bodemenergiesysteem van Albreco!