Bronboringen

Albreco, professionele partner voor gesloten bronsystemen

1. Albreco is ISO9001, VCA, BRL2100, BRL6000-21 en BRL11000 gecertificeerd en erkend door de overheid voor gesloten bronsystemen

Voor een overzicht en toelichting van onze certificeringen klikt u hier
 

2. Verticaal en Horizontaal bronsysteem

Albreco heeft ruime ervaring van kleine tot grote gesloten bronsystemen, van 3 tot 300kW! Albreco biedt 2 verschillende soorten gesloten bronsystemen aan, namelijk:
 

1. VERTICAAL

Bij een verticaal gesloten bronsysteem maken we met een grondboormachine 1 of meerder gaten in de aarde. (tot een diepte van soms wel 200 meter). Vervolgens worden in ieder boorgat 2 HDPE slangen (van 32 of 40mm) ingebracht. Omdat de HDPE slangen af fabriek al via een U-lus met elkaar verbonden zijn, kan hier een vloeistof doorheen stromen die de warmte uit de aarde “ophaalt”.
 
De HDPE slangen in het boorgat worden een bodemlus, sonde, aardsonde of VBWW genoemd. (VBWW = Verticale Bodem Warmte Wisselaar). Als uit EED-berekeningen blijkt dat uit 1 bodemlus niet voldoende is, dan brengen we meer bodemlussen aan.
 
De verschillende bodemlussen worden door ons parallel aan elkaar gekoppeld, zodat uit iedere bodemlus evenveel energie kan worden gehaald.
Het koppelen van de bodemlussen gebeurd met een ondergrondse verdeler of met een verdelerput.  Uiteindelijk komen er dan 2 leidingen het gebouw in, de aanvoerleiding en de retourleiding.
 
Ook is het mogelijk om een verdeler binnen te maken. Op deze manier kunnen we altijd de prestaties van iedere bodemlus monitoren en meten.
Een beschrijving van het verticale bronboring systeem
 

 

 

 

 

 

 

2.HORIZONTAAL
Bij een horizontaal gesloten bronsysteem worden met een graafmachine sleuven in de aarde gegraven, circa 2 meter uit elkaar en tot een diepte van maximaal 3 meter of anders tot minimaal een halve meter in het grondwater. In tegenstelling tot een verticale bodemlus is hier een relatief groot grondoppervlak voor nodig, meestal is dat minimaal 500m2.
In de sleuf wordt vervolgens een HDPE slang aangebracht. Vooraf berekenen we eerst hoeveel meter sleuf en slang nodig zijn. Uiteindelijk komen er weer 2 leidingen het gebouw in, de aanvoerleiding en de retourleiding.

Een horizontale warmtewisselaar

 

 

 

 

 

3. Ontwerp, detailengineering en uitvoering zijn bij Albreco volledig in eigen beheer.

Alle systemen zijn inclusief EED berekeningen, drukverliesberekeningen en een uitgebreide set opleverdocumenten. Zo nodig verzorgt Albreco ook de meldings- en vergunningsprocedures richting de overheid.
 

Van beide typen bronsystemen kennen we bij Albreco de toepassingsmogelijkheden en de voor- en nadelen. In bijna alle gevallen kunnen wij U dus een geschikt bronsysteem voor een warmtepomp aanbieden, inclusief installatie van de warmtepomp!

Wilt u hierover meer informatie of een offerte aanvraag doen? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@albreco.nl of bellen naar 071- 30 31 560

 

 

 
 

Onze werkwijze

Albreco voor al uw duurzame installaties
  • De werklocatie en boorlocatie zijn zonder hulpmiddelen(zoals rijplaten) vrij toegankelijk en normaal bereikbaar en berijdbaar voor onze machines en auto’s.
  • De doorgang van de boorlocatie heeft een minimale doorgang van 1,7 meter breed en 2,5 meter hoog.
  •  Als we gaan boren met spoelgaten of spoelvijvers, dan graven we per boring een gat in de grond van ca 1m breed, 3m lang en 1,5 meter diep. Deze ruimte dient dan beschikbaar te zijn.
  • Er is een water en elektra 230V (16A) aansluiting aanwezig
  • De bodem moet vrij zijn van bodemverontreiniging.
  • Er vind geen drinkwaterwinning plaats.

In onze offertes worden duidelijk alle uitgangspunten voor de offerte vastgelegd, bijvoorbeeld het adres,  de energievraag, het gevraagde bronvermogen, het leidingwerk, de vorstbescherming, etc, etc.

Bij grotere projecten, of als alle uitgangspunten nog niet helemaal bekend zijn, is het ook mogelijk om alleen een offerte te maken voor het ontwerp van een gesloten bodemenergiesysteem. Op basis van het definitieve ontwerp kan dan in een later stadium een offerte worden gemaakt voor de aanleg van het gesloten bronsysteem.

Albreco ontwerpt haar bodemenergiesystemen minimaal conform de door de overheid ontwikkelde norm SIKB-BRL 11000. Hiermee krijgt u een bodemenergiesysteem met een gegarandeerd rendement.

In het ontwerp worden de volgende zaken verwerkt: bodemopbouw, kabels en leidingen, gewenste brontemperaturen, gevraagde vermogens, jaarlijkse draaiuren, mate van bivalentie, beschikbare ruimte, EED berekening,  drukverliesberekening en een concept boorplan.

Alle berekeningen inclusief het boorplan worden ter goedkeuring aangeboden aan de opdrachtgever en/of adviseur. Desgewenst kan Albreco daarna de wettelijke melding of vergunningsaanvraag doen, zonodig inclusief interferentieberekening en SPF verklaring.

Voorafgaand aan de uitvoering vindt afstemming plaats met alle belanghebbenden op de bouwplaats, inclusief het opstellen van een werkplan en werkplanning. Zaken zoals benodigde werkruimte en werkwater, opslagplaats van materiaal en materieel, boorplan, leidingdieptes, etc worden afgestemd met de opdrachtgever en andere belanghebbende partijen op de locatie.

De grondboringen worden conform onze certificering uitgevoerd met onze uniek kleine grondboormachines. De bodemwarmtewisselaars worden aangebracht en de boor- en spoelgaten worden weer netjes afgedicht. Indien spoelgaten niet gewenst zijn, kan er ook met een spoelbak worden geboord en kan zonodig het overtollige boorslib door ons worden afgevoerd.

Nadat het leidingwerk is aangelegd, schoongespoeld en op druk gezet, wordt de vorstbescherming aangebracht (monopropyleenglycol)

Nadat de boringen zijn uitgevoerd en het leidingwerk is aangelegd, worden de revisiebescheiden klaargemaakt. EED-rapport, drukverliesberekening, revisietekening, opleverprotocollen en de garantie en eventueel SPF-verklaring worden in 1 projectmap bijeengebracht en aangeleverd bij de klant.

U krijgt na de oplevering van uw systeem ook een digitale oplevermap aangeleverd.

Gesloten bodemenergiesystemen van Albreco zijn duurzaam, milieuvriendelijk, veilig, bedrijfszeker en zijn op termijn veel voordeliger. Een gesloten bodemenergiesysteem van Albreco is dus een duurzame investering met het oog op de toekomst!