Onze certificeringen en erkenningen

NEN-EN-ISO 9001

NEN-EN-ISO 9001 specificeert eisen voor het kwaliteitsmanagementsysteem van onze organisatie. Dit toont aan dat wij in staat zijn om consequent producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Daarnaast stellen wij ons ten doel om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen.

Dit is met inbegrip van processen voor verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en aan eisen uit de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

BRL 6000 (00 & 21)

Wij zijn BRL-6000 gecertificeerd voor ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van het bovengrondse deel van onze bodemenergiesystemen.

BRL – SIKB – 11000

Wij zijn BRL-SIKB-11000 gecertificeerd voor ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van het ondergrondse deel van onze bodemenergiesystemen.

BRL – SIKB – 2100

Wij zijn BRL-SIKB-2100 gecertificeerd voor het uitvoeren van mechanische boringen.

VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het is een beproefd programma waarin diverse branches in de Nederlandse industrie 25 jaar aan kennis en ervaring hebben gebundeld. Het VCA-certificaat legt de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan. Wij zijn VCA gecertificeerd voor het uitvoeren van mechanische grondboringen en het aanbrengen, monteren en onderhouden van aardwarmtesystemen en grondboringen.